TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Viễn thông )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Viễn thông )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 9 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC
CEO: Ngô Trọng Hiếu MST: 0102900049 Ngành nghề: Viễn thông
2 417 CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT
CEO: Thang Đức Thắng MST: 0305045911-001 Ngành nghề: Viễn thông
3 452 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KT TRUYỀN THÔNG HTV
CEO: Võ Thế Uy Trấn MST: 0311899774 Ngành nghề: Viễn thông