TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Trồng trọt )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Trồng trọt )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 3 CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA
CEO: Lê Phi Hùng MST: 3700147532 Ngành nghề: Trồng trọt
2 76 CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ
CEO: Nguyễn Thanh Hải MST: 3800100376 Ngành nghề: Trồng trọt
3 78 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
CEO: Nguyễn Thanh Minh MST: 3800100168 Ngành nghề: Trồng trọt
4 106 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH
CEO: Nguyễn Đức Tín MST: 3800100270 Ngành nghề: Trồng trọt
5 307 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU TÂN BIÊN
CEO: Nguyễn Tự Cường MST: 3900242832 Ngành nghề: Trồng trọt
6 493 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÀ RỊA
CEO: Nguyễn Công Tài MST: 3500103432 Ngành nghề: Trồng trọt