TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 8 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PHƯỢNG HOÀNG XANH A& A
2 23 CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNG
3 26 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM
4 31 CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP AN GIANG
5 38 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XI MĂNG
6 40 CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG
7 43 CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
8 58 CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP
9 60 CÔNG TY TNHH HAFELE VIỆT NAM
10 101 CÔNG TY CP VIGLACERA TIÊN SƠN
11 129 CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
12 139 CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ KIÊN GIANG
13 141 CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG THAO
14 148 CÔNG TY CP BÊ TÔNG NGOẠI THƯƠNG
15 161 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC TMXD THIÊN TÂN
16 193 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
17 219 CÔNG TY TNHH HOÀNG NGHĨA
18 261 CÔNG TY TNHH THỊNH ĐỨC TIẾN
19 288 CÔNG TY CP XI MĂNG LA HIÊN WIMI
20 295 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN LỢI
21 302 CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG TICCO
22 303 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH TOÀN
23 364 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH VÂN
24 383 CÔNG TY CP XI MĂNG TÂN QUANG - VVMI
25 420 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG FICO
26 447 CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ
27 465 CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI
28 491 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT
29 498 CÔNG TY TNHH SAO VIỆT TUYÊN QUANG