TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đồ uống không cồn )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đồ uống không cồn )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 4 CÔNG TY CP THỰC PHẨM QUỐC TẾ
2 93 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA