TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Kho bãi, bốc xếp hàng hóa )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Kho bãi, bốc xếp hàng hóa )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 7 CÔNG TY CP CẢNG SÀI GÒN
CEO: Võ Hoàng Giang MST: 0300479714 Ngành nghề: Kho bãi, bốc xếp hàng hóa
2 133 CÔNG TY CP ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG
CEO: Nguyễn Văn Uấn MST: 0304875444 Ngành nghề: Kho bãi, bốc xếp hàng hóa
3 195 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ
CEO: Cao Văn Tĩnh MST: 0200511481 Ngành nghề: Kho bãi, bốc xếp hàng hóa
4 205 CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG
CEO: Bùi Quang Huy MST: 0309532497 Ngành nghề: Kho bãi, bốc xếp hàng hóa
5 435 CÔNG TY CP CẢNG XANH VIP
CEO: Lương Hoài Trân MST: 0201579242 Ngành nghề: Kho bãi, bốc xếp hàng hóa