TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Cung cấp, kinh doanh nước )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Cung cấp, kinh doanh nước )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 2 CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
CEO: Nguyễn Bảo Vinh MST: 0100106225 Ngành nghề: Cung cấp, kinh doanh nước
2 45 CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
CEO: Trần Thanh Hoàng MST: 1600249791 Ngành nghề: Cung cấp, kinh doanh nước
3 81 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
CEO: Phạm Mạnh Đức MST: 0304797806 Ngành nghề: Cung cấp, kinh doanh nước
4 105 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CEO: Phạm Thị Hồng MST: 3600259296 Ngành nghề: Cung cấp, kinh doanh nước
5 123 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG
CEO: Đặng Hữu Dũng MST: 0200171274 Ngành nghề: Cung cấp, kinh doanh nước
6 178 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC
CEO: Hứa Trọng Nghi MST: 0304803601 Ngành nghề: Cung cấp, kinh doanh nước
7 394 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
CEO: Đang cập nhật MST: 0304789298 Ngành nghề: Cung cấp, kinh doanh nước
8 462 CÔNG TY TNHH NN MTV XÂY DỰNG VÀ CẤP NƯỚC TT HUẾ
CEO: Trương Công Nam MST: 3300101491 Ngành nghề: Cung cấp, kinh doanh nước
9 467 CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
CEO: Nguyễn Trường ảnh MST: 0400101066 Ngành nghề: Cung cấp, kinh doanh nước
10 468 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
CEO: Đang cập nhật MST: 0304806225 Ngành nghề: Cung cấp, kinh doanh nước
11 485 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
CEO: Đang cập nhật MST: 0304789925 Ngành nghề: Cung cấp, kinh doanh nước