Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam, Honda Ôtô Tây Hồ - Top 500 Doanh nghiệp Thịnh vượng

11/06/2018

Chuyên mục:

Chiều 18/4/2018, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã tổ chức Lễ công bố 500 Doanh nghiệp Việt Nam tăng trưởng và thịnh vượng năm 2018.

Năm nay là năm thứ 3 công bố Bảng xếp hạng BP500 - Top 500 Doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng. Kết quả dựa trên nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report theo nguyên tắc khoa học và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế nhằm đảm bảo tính khách quan và chính xác cho bảng xếp hạng.

Các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng BP500 được đánh giá dựa trên các tiêu chí chính bao gồm: Hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả, có tiềm năng tăng trưởng, đóng góp đáng kể trong việc tạo công ăn việc làm cho toàn xã hội và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng.

Trong bảng xếp hạng năm nay, lần đầu tiên Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam – Honda Ôtô Tây Hồ đã được vinh danh, đây là niềm vinh dự, tự hào lớn cho doanh nghiệp và cũng là sự thể hiện về sức tăng trưởng không ngừng của doanh nghiệp trong những năm vừa qua.

Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam