Phương pháp luận Bảng xếp hạng BP500

22/03/2018

Chuyên mục:

Bảng xếp hạng Best Prosperity 500 (BP500) được xây dựng đảm bảo nguyên tắc khách quan, minh bạch và khoa học.

 

Giai đoạn 1: Lựa chọn những doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn xếp hạng 

Các doanh nghiệp được xếp hạng trong BP500 phải đảm bảo những tiêu chí sau đây

  • Là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, không phân biệt vốn chủ sở hữu.
  • Tuân thủ pháp luật và chính sách của nhà nước.
  • Thuộc top 1000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả Việt Nam.

Bên cạnh đó, uy tín của doanh nghiệp trên truyền thông cũng là một chỉ tiêu tham chiếu rất quan trọng được sử dụng để có thêm căn cứ đánh giá hiện trạng sức mạnh và triển vọng mỗi doanh nghiệp theo từng khía cạnh.

Giai đoạn 2: Xếp hạng doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng BP500

Các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn (sau khi lọt qua giai đoạn 1) được lựa chọn đưa vào danh sách dự kiến các doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng để thẩm định, đánh giá chi tiết. Thứ hạng của doanh nghiệp sẽ được đánh giá khách quan dựa trên các tiêu chí chính bao gồm: hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả, có tiềm năng tăng trưởng, đóng góp đáng kể trong việc tạo công ăn việc làm cho toàn xã hội và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng.

Giai đoạn 3: Công bố xếp hạng

Bảng xếp hạng BP500 được công bố trên chuyên trang http://prosperity500.vn/ và các phương tiện thông tin đại chúng. Lễ công bố và vinh danh doanh nghiệp thuộc Bảng xếp hạng BP500 được tổ chức thường niên sau một tháng kể từ ngày công bố chính thức.

Vietnam Report