Phương pháp luận Bảng xếp hạng BP500

22/03/2018

Chuyên mục:

Bảng xếp hạng Best Prosperity 500 (BP500) được xây dựng đảm bảo nguyên tắc khách quan, minh bạch và khoa học.

Giai đoạn 1: Lựa chọn những doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn xếp hạng 

Các doanh nghiệp được xếp hạng trong BP500 phải đảm bảo những tiêu chí sau đây

  • Là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
  • Doanh thu dưới 2000 tỷ
  • Có hiệu quả kinh doanh tích cực
  • Chấp hành tốt pháp luật và chính sách của nhà nước.

Dữ liệu đánh giá dựa trên các nguồn cơ sở dữ liệu điều tra độc lập của Vietnam Report và các nguồn điều tra trên toàn quốc của các cơ quan chức năng tính đến thời điểm 31/12 của năm tài chính gần nhất.

Giai đoạn 2: Xếp hạng doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng BP500

Các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn (sau khi lọt qua giai đoạn 1) được lựa chọn vào shortlist để thẩm định, đánh giá chi tiết. Thứ hạng của doanh nghiệp sẽ được đánh giá khách quan dựa trên các tiêu chí chính về quy mô doanh thu, hiệu quả kinh doanh, trển vọng gia nhập đội ngũ các doanh nghiệp lớn Việt Nam (VNR500) và trách nhiệm cộng đồng.

Giai đoạn 3: Công bố xếp hạng

Bảng xếp hạng BP500 được công bố trên Báo điện tử VietnamNet, chuyên trang xếp hạng http://prosperity500.vn/ và các phương tiện thông tin đại chúng. Lễ công bố và vinh danh doanh nghiệp thuộc Bảng xếp hạng BP500 được tổ chức thường niên sau một tháng kể từ ngày công bố chính thức.

Vietnam Report