TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Vận tải đường thủy )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Vận tải đường thủy )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 51 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP PHƯƠNG NAM
CEO: Lê Văn Uyên MST: 2700508642 Ngành nghề: Vận tải đường thủy
2 162 CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
CEO: Nguyễn Duyên Hiếu MST: 0305390530 Ngành nghề: Vận tải đường thủy
3 331 CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN PHƯƠNG BẮC
CEO: Vũ Đình Trung MST: 2700346381 Ngành nghề: Vận tải đường thủy
4 416 CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY TÂN CẢNG
CEO: Lê Hoàng Linh MST: 3501472714 Ngành nghề: Vận tải đường thủy
5 465 CÔNG TY CP VẬN TẢI NHẬT VIỆT
CEO: Nguyễn Hồng Hiệp MST: 0308515724 Ngành nghề: Vận tải đường thủy
6 486 CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN KHAI NGUYÊN
CEO: Trần Quang Tuấn MST: 0304867235 Ngành nghề: Vận tải đường thủy