TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ trồng trọt )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ trồng trọt )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 7 CÔNG TY CP MASCOPEX
2 18 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN
3 36 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THẢO MINH CHÂU
4 44 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI PHÚC MINH
5 88 CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC GIANG
6 322 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINMAG
7 404 CÔNG TY CP XNK VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM