TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ trồng trọt )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ trồng trọt )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 76 CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ
2 78 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
3 96 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 16
4 106 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH
5 170 CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI
6 200 DNTN RAU QUẢ BÌNH THUẬN
7 243 CÔNG TY CP XNK ĐIỀU VIỆT HÀ
8 267 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NGỌC
9 272 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC CAO LẠNG
10 307 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU TÂN BIÊN
11 318 CÔNG TY CP XNK VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM
12 320 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHẾ BIẾN CAO SU HOÀNG ANH
13 350 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC HÀ NAM NINH
14 366 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC HÀ TĨNH
15 368 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH
16 400 CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH
17 493 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÀ RỊA
18 498 CÔNG TY TNHH SAO VIỆT TUYÊN QUANG