TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ gia súc, gia cầm )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ gia súc, gia cầm )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 140 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI VIỆT HÙNG
2 326 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ DŨNG LINH