TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ gia súc, gia cầm )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ gia súc, gia cầm )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 20 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LONG THÀNH
2 23 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XNK HƯNG THỊNH
3 178 CÔNG TY CP HOÀNG THÁI