TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Trồng rừng, khai thác, kinh doanh lâm sản )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Trồng rừng, khai thác, kinh doanh lâm sản )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 306 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BẮC NINH
2 355 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN
3 437 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HIẾU LÁNG
4 466 CÔNG TY TNHH HỒNG LỢI THỊNH