TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Trồng rừng, khai thác, kinh doanh lâm sản )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Trồng rừng, khai thác, kinh doanh lâm sản )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 24 TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG 1-CTCP
2 70 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT
3 192 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN
4 229 CÔNG TY TNHH GỖ TỶ LONG
5 248 CÔNG TY CP NGÂN SƠN
6 282 CÔNG TY CP ĐỒNG NAI
7 362 CÔNG TY TNHH HỒNG LỢI THỊNH