TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Trồng, khai thác, chế biến, kinh doanh cao su và sản phẩm từ cao su )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Trồng, khai thác, chế biến, kinh doanh cao su và sản phẩm từ cao su )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 3 CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA
2 109 CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG
3 160 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU THỐNG NHẤT
4 251 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHẬT NAM
5 269 CÔNG TY CP CAO SU ĐẠI LỘC
6 291 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CAO SU PHÚ AN
7 351 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỆM MOUSSE LIÊN Á
8 384 CÔNG TY CP GĂNG VIỆT