TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh xe máy và phụ tùng xe máy )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh xe máy và phụ tùng xe máy )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 11 CÔNG TY HONDA VIETNAM
2 161 CÔNG TY TNHH BÌNH MINH
3 254 CÔNG TY TNHH TƯỜNG PHÁT
4 257 CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI HÀ NỘI
5 286 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ COSMOS
6 329 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VISACOOP