TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh máy móc, thiết bị khác )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh máy móc, thiết bị khác )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 100 CÔNG TY CP MÁY VÀ THIẾT BỊ DẦU KHÍ
2 103 CÔNG TY TNHH TPR VIỆT NAM
3 297 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ
4 329 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHOAN DẦU KHÍ PVD
5 423 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN 911