TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 26 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH NGA
2 35 CÔNG TY CP CƠ KHÍ VĨNH PHÚC
3 86 CÔNG TY CP XI MĂNG XUÂN THÀNH
4 98 CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG SÔNG GIANH
5 104 CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ
6 125 CÔNG TY CP XI MĂNG HƯỚNG DƯƠNG
7 126 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG B.M.T
8 177 CÔNG TY TNHH VITTO VINH PHÚC
9 192 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PHƯỢNG HOÀNG XANH A& A
10 194 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẬN TẢI THANH LONG
11 246 CÔNG TY CP GẠCH MEN V.T.C
12 259 CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG HẠ LONG
13 264 CÔNG TY CP STYLE STONE
14 271 CÔNG TY TNHH MINH LONG I
15 307 CÔNG TY TNHH HOÀ BÌNH
16 441 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
17 459 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH