TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 8 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PHƯỢNG HOÀNG XANH A& A
2 23 CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNG
3 31 CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP AN GIANG
4 43 CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
5 58 CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP
6 101 CÔNG TY CP VIGLACERA TIÊN SƠN
7 129 CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
8 139 CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ KIÊN GIANG
9 141 CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG THAO
10 148 CÔNG TY CP BÊ TÔNG NGOẠI THƯƠNG
11 193 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
12 288 CÔNG TY CP XI MĂNG LA HIÊN WIMI
13 302 CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG TICCO
14 383 CÔNG TY CP XI MĂNG TÂN QUANG - VVMI
15 447 CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ
16 465 CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI