TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh thuốc lá )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh thuốc lá )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 15 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÂN HẬU
CEO: Nguyễn Trọng Tân MST: 0301128606 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh thuốc lá
2 422 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG PHÚ NINH THUẬN
CEO: Lưu Thế Hưng MST: 4500196220 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh thuốc lá