TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh thuốc lá )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh thuốc lá )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 17 CÔNG TY CP CÁT LỢI
CEO: Bùi Tấn Hòa MST: 0303185504 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh thuốc lá
2 136 CÔNG TY T N H H MTV THUỐC LÁ THANH HOÁ
CEO: Đang cập nhật MST: 2800238397 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh thuốc lá
3 216 CÔNG TY TNHH THUỐC LÁ HẢI PHÒNG
CEO: Nguyễn Đình Hưng MST: 0200112688 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh thuốc lá
4 380 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIANG ANH
CEO: Đang cập nhật MST: 0100828580 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh thuốc lá