TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh thuốc, hóa dược, dược liệu và thiết bị y tế )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh thuốc, hóa dược, dược liệu và thiết bị y tế )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 52 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
2 66 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
3 80 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
4 94 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TENAMYD
5 111 CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
6 139 CÔNG TY CP ARMEPHACO
7 148 CÔNG TY TNHH RUBY
8 165 CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT TƯ VÀ THUỐC THÚ Y
9 245 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI SOHACO
10 249 CÔNG TY TNHH THÀNH AN HÀ NỘI
11 252 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ
12 256 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
13 314 CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPHARCO
14 349 CÔNG TY CP THÀNH NHƠN
15 352 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM OPC
16 367 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM CỬU LONG
17 370 CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
18 453 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
19 483 CÔNG TY CP DƯỢC VÀ VẬT TƯ THÚ Y (HANVET)
20 490 CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ
21 495 CÔNG TY CP DƯỢC DANAPHA