TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chế biến )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chế biến )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 18 CÔNG TY LIÊN DOANH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU GẠO
2 39 CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
3 110 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO
4 124 CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI HÀ
5 147 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
6 157 CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ
7 173 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NGUYỄN TIẾN
8 175 CÔNG TY TNHH TNDV THÀNH MỸ PHÁT
9 196 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH BÌNH ĐỒNG THÁP
10 204 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TRÚC GIANG
11 212 CÔNG TY CP THUỶ SẢN BIM
12 237 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ BÌNH PHƯỚC
13 238 CÔNG TY TNHH KIỀU LOAN
14 253 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TAM BA
15 254 CÔNG TY TNHH MTV BÁCH HỶ
16 256 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT TIẾN
17 257 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TRÀNG AN - VIỆT NAM
18 270 CÔNG TY TNHH MTV NHẤT NHẤT THÀNH
19 316 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NÔNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU THUẬN PHONG
20 327 CÔNG TY TNHH NGỌC CHÂU
21 330 CÔNG TY TNHH QUẢNG THÁI
22 337 CÔNG TY CP THỦY SẢN CÀ MAU
23 342 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THUONG MAI BÍCH KHANG
24 343 CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU THỦY SẢN THIÊN PHÚ
25 347 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH CHÂU
26 357 CÔNG TY TNHH GIA VỊ LIÊN HIỆP
27 385 CÔNG TY TNHH MAI LINH
28 393 CÔNG TY TNHH PHẠM TÔN
29 397 CÔNG TY CP TIẾN HƯNG
30 425 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA- MILIKET
31 432 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HOÀNG LÂM
32 437 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CẦN THƠ
33 442 CÔNG TY CP THỰC PHẨM MINH THIÊN HƯƠNG
34 475 CÔNG TY CP THỰC PHẨM BÍCH CHI
35 497 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU & ĐẦU TƯ CHỢ LỚN