TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 3 CÔNG TY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI VINA
2 5 CÔNG TY TNHH CỎ MAY LAI VUNG
3 9 CÔNG TY CP ANOVA FEED
4 72 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN
5 150 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRẠI VIỆT
6 179 CÔNG TY CP NAM VIỆT
7 180 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
8 311 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI UY
9 313 CÔNG TY TNHH VIỆT PHƯƠNG HÀ NAM
10 330 CÔNG TY CP ABC VIỆT NAM
11 428 CÔNG TY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHÁP VIỆT
12 433 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ
13 445 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIC