TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 16 CÔNG TY CP APPE JV VIỆT NAM
2 273 CÔNG TY TNHH THANH BÌNH
3 359 CÔNG TY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHÁP VIỆT
4 469 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIÊN QUỲNH