TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, điện tử, điện lạnh… )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, điện tử, điện lạnh… )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 1 CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN M3
2 10 CÔNG TY CP DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM
3 67 TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
4 198 CÔNG TY CP NGÔI NHÀ ÁNH DƯƠNG MIỀN NAM
5 218 CÔNG TY TNHH HỒNG ĐẠT
6 255 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TOJI
7 259 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN
8 399 CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP
9 406 CÔNG TY CP CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
10 422 CÔNG TY CP MÁY TÍNH - TRUYỀN THÔNG - ĐIỀU KHIỂN 3C
11 431 CÔNG TY TNHH ICARE BENEFITS VIỆT NAM
12 440 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐA PHÁT
13 444 CÔNG TY CP SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
14 453 CÔNG TY CP NAGAKAWA VIỆT NAM