TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 60 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÀNH LONG
CEO: Trần Văn Long MST: 0302158441 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
2 78 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIÊN NAM
CEO: Trần Lê Hạ MST: 3700352789 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
3 85 CÔNG TY CP SỢI THẾ KỶ
CEO: Đặng Triệu Hòa MST: 0302018927 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
4 166 CÔNG TY CP DỆT ĐÔNG QUANG
CEO: Tăng Điện Quang MST: 1100684267 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
5 171 CÔNG TY CP DAMSAN
CEO: Vũ Huy Đông MST: 1000389853 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
6 258 TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÀ NỘI
CEO: Nguyễn Song Hải MST: 0100100826 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
7 333 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
CEO: Thái Tuấn Chí MST: 0301455459 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
8 426 CÔNG TY CP BITEXCO NAM LONG
CEO: Lê Minh Hiêu MST: 1000341509 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
9 472 CÔNG TY CP SỢI TRÀ LÝ
CEO: Đỗ Thị Đông MST: 1000215656 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt