TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 25 CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ
CEO: Nguyễn Bá Quang MST: 3300100628 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
2 94 CÔNG TY CP EVERPIA VIỆT NAM
CEO: Lee Jae Eun MST: 0101402121 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
3 119 TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH
CEO: Đang cập nhật MST: 0600019436 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
4 158 CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
CEO: Đang cập nhật MST: 3300352720 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
5 180 CÔNG TY TNHH DỆT VIỆT PHÚ
CEO: Đang cập nhật MST: 0309122476 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
6 187 CÔNG TY CP BITEXCO NAM LONG
CEO: Lê Minh Hiêu MST: 1000341509 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
7 268 CÔNG TY TNHH DỆT ĐÔNG TIẾN HƯNG
CEO: Đang cập nhật MST: 3700573932 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
8 409 CÔNG TY CP DỆT MAY QUẢNG PHÚ
CEO: Phạm Văn Báo MST: 4500470547 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
9 479 CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY 7
CEO: Cao Xuân Minh MST: 0300509782 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt