TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh, phân phối điện )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh, phân phối điện )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 14 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC AES-TKV MÔNG DƯƠNG
CEO: David Stone MST: 5701384498 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh, phân phối điện
2 400 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐAK MI
3 474 CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN MIỀN TRUNG