TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh, phân phối điện )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh, phân phối điện )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 19 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
2 74 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ
3 138 CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC KHU VỰC 1
4 150 CÔNG TY TNHH MTV THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN
5 169 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
6 177 CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH
7 286 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN TRUNG NAM
8 290 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN HỦA NA
9 308 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐĂK R TIH
10 360 CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN ĐAKĐRINH
11 370 CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN MIỀN NAM
12 405 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
13 424 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH
14 461 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN
15 489 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2