TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 35 CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT CẦN THƠ
2 64 CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
3 80 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN - NINH BÌNH
4 107 CÔNG TY CP PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN
5 146 CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
6 159 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN AN NÔNG
7 162 CÔNG TY CP BÌNH ĐIỀN - LÂM ĐỒNG
8 223 CÔNG TY CP PHÙNG HƯNG
9 227 CÔNG TY CP THIÊN NÔNG THANH HÓA
10 232 CÔNG TY TNHH HÓA SINH Á CHÂU
CEO: MST: 0304325585 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu
11 262 CÔNG TY CP ĐỒNG XANH
12 266 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG LÊ
13 294 CÔNG TY TNHH KINH DOANH HÓA CHẤT VIỆT BÌNH PHÁT
14 305 CÔNG TY TNHH ÚT NỮ
15 361 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HOÀNG
16 419 CÔNG TY CP PHÂN LÂN NINH BÌNH
17 426 CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC TÙNG
18 434 CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG
19 492 CÔNG TY CP CÔNG NÔNG NGHIỆP TIẾN NÔNG