TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 4 CÔNG TY TNHH ADC
2 24 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO
3 81 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NGHĨA ANH
4 116 CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG
5 140 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ KIM NGOAN
6 202 CÔNG TY TNHH HÓA NÔNG LÚA VÀNG
7 287 CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
8 319 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỦY NGÂN
9 383 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
10 434 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DV THANH SƠN HÓA NÔNG
11 439 CÔNG TY CP PHÙNG HƯNG
12 442 CÔNG TY CP CÔNG NÔNG NGHIỆP TIẾN NÔNG
13 452 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP TRÍ
14 460 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĨNH THẠNH
15 476 CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH
16 485 CÔNG TY CP ĐỒNG XANH