TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh nhựa và các sản phẩm từ nhựa )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh nhựa và các sản phẩm từ nhựa )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 8 CÔNG TY CP ĐẠI HỮU
2 40 CÔNG TY CP NHỰA BẢO VÂN
3 57 CÔNG TY CP NHỰA HƯNG YÊN
4 132 CÔNG TY CP BAO BÌ TÍN THÀNH
5 141 CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG
6 163 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-TM TÂN HỢP PHÚ
7 205 CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠI LỤC
8 213 CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH
9 231 CÔNG TY TNHH BAO BÌ TẤN PHONG
10 240 CÔNG TY TNHH MTV 76
11 248 CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠT HÒA
12 250 CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI
13 280 CÔNG TY CP NHỰA MÊ KÔNG
14 328 CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA THÀNH PHÚ
15 334 CÔNG TY TNHH MTV NHỰA BẢO THIÊN
16 336 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA VIỆT NHẬT
17 392 CÔNG TY CP PET QUỐC TẾ
18 398 CÔNG TY CP NHỰA THIÊN QUỐC
19 427 CÔNG TY TNHH VINACOMPOUND
20 496 CÔNG TY CP HANEL XỐP NHỰA