TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh hóa mỹ phẩm )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh hóa mỹ phẩm )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 82 CÔNG TY CP BỘT GIẶT NET
CEO: Phạm Quang Hoà MST: 3600642822 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh hóa mỹ phẩm
2 274 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV VĨNH TƯỜNG HƯNG