TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 284 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT & MT VŨ HOÀNG
CEO: Vũ Văn Hoàng MST: 3900441450 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác
2 304 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG HOÁ CHẤT
CEO: Bùi Thúy Hà MST: 0101539599 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác
3 338 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT
4 454 CÔNG TY CP SƠN BẠCH TUYẾT
5 471 CÔNG TY CP SƠN HẢI PHÒNG