TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 58 CÔNG TY CP F.A
CEO: Vũ Quang Vinh MST: 0303213215 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác
2 67 CÔNG TY TNHH BÌNH TRÍ
3 113 CÔNG TY CP HOÁ CHẤT NHỰA
CEO: Bùi Tố Minh MST: 0100942205 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác
4 337 CÔNG TY TNHH ĐỨC QUỐC
5 401 CÔNG TY TNHH SƠN KOVA
CEO: Ngô Sỹ Quang MST: 0100779573 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác
6 423 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT
7 477 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & XNK VẬT TƯ GIAO THÔNG
8 479 CÔNG TY CP SƠN Á ĐÔNG