TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất cơ bản )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất cơ bản )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 198 CÔNG TY TNHH PHỐT PHO VÀNG VIỆT NAM
2 389 CÔNG TY CP THÔNG QUẢNG NINH