TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh giống cây, giống gia súc, gia cầm, thủy sản )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh giống cây, giống gia súc, gia cầm, thủy sản )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 391 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM