TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh đồ uống )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh đồ uống )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 4 CÔNG TY CP THỰC PHẨM QUỐC TẾ
CEO: Yukata Ogami MST: 3600245631 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh đồ uống
2 93 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA
CEO: Nguyễn Khoa Bảo MST: 4201624478 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh đồ uống
3 97 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-QUẢNG NGÃI
CEO: Bùi Thị Nhự MST: 4300338460 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh đồ uống
4 128 CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN SÔNG LAM
CEO: Đang cập nhật MST: 2900783332 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh đồ uống
5 239 CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI
CEO: Đang cập nhật MST: 0102314051 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh đồ uống
6 407 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI
CEO: Đang cập nhật MST: 0102111943 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh đồ uống