TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ da và sản phẩm có liên quan )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ da và sản phẩm có liên quan )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 32 CÔNG TY TNHH SAO VÀNG
2 108 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN
3 176 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TAM SƠN
4 302 CÔNG TY TNHH ĐỈNH VÀNG
5 480 CÔNG TY CỔ PHẦN 32