TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất kim loại: sắt, thép, gang, kim loại màu… )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất kim loại: sắt, thép, gang, kim loại màu… )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 22 CÔNG TY CP SẢN XUẤT THÉP VIỆT ĐỨC
2 70 CÔNG TY TNHH THÉP SMC
3 91 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÔN TÂN PHƯỚC KHANH
4 96 CÔNG TY CP THÉP VIỆT THÀNH LONG AN
5 105 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN
6 157 CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG
7 204 CÔNG TY TNHH THÉP TÂY NGUYÊN
8 237 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG NGUYỆT MINH 2
9 283 CONG TY TNHH MTV THÉP KHÔNG GỈ LONG AN
10 288 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA THÀNH CÔNG
11 309 CÔNG TY TNHH THÉP NHẬT QUANG
12 340 CÔNG TY CP THÉP BÌNH DƯƠNG
13 369 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH ĐẠI
14 419 CÔNG TY CP NỘI THẤT 190