TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất kim loại: sắt, thép, gang, kim loại màu… )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất kim loại: sắt, thép, gang, kim loại màu… )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 14 CÔNG TY CP THÉP BIÊN HÒA ( VICASA)
2 20 CÔNG TY CP THÉP NHÀ BÈ
3 154 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP TUNG KWANG
4 225 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HIỆP LINH
5 242 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG ANH
6 258 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NGUYỄN TÍNH
7 263 CÔNG TY TNHH TUNG YANG
8 278 CÔNG TY TNHH THÉP KỲ ĐỒNG
9 335 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYỄN MINH 2 (PHƯƠNG VŨ)
10 349 CÔNG TY TNHH THÉP SA MI NA