TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất giấy và kinh doanh các sản phẩm từ giấy )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất giấy và kinh doanh các sản phẩm từ giấy )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 30 CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA
2 189 CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN MỸ
3 293 CÔNG TY TNHH MIẾNG DÁN ĐẸP Ý VÂN
4 415 CÔNG TY CP VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ