TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 5 CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP PEB
2 6 CÔNG TY CP TÔN MẠ VNSTEEL THĂNG LONG
3 92 CÔNG TY CP KIM KHÍ THĂNG LONG
4 113 CÔNG TY CP CƠ KHÍ - ĐIỆN LỮ GIA
5 125 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HOÁ CHẤT 13
6 184 CÔNG TY CP SẢN XUẤT TÔN MÀU POSHACO
7 209 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LONG GIANG
8 249 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUYẾT THẮNG
9 260 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
10 287 CÔNG TY CP NHÀ KHUNG THÉP VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
11 306 CÔNG TY TNHH ITALISA VIỆT NAM
12 398 CÔNG TY CP KỀM NGHĨA
13 464 CÔNG TY TNHH LƯỚI THÉP HÀN SONG HỢP LỰC