TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 63 CÔNG TY CP KIM KHÍ NAM HƯNG
2 136 CÔNG TY CP TÔN MẠ VNSTEEL THĂNG LONG
3 233 CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA
4 234 CÔNG TY CP KIM KHÍ THĂNG LONG
5 243 CÔNG TY CP NHÔM VIỆT DŨNG
6 277 CÔNG TY TNHH TÂN MỸ
7 281 CÔNG TY TNHH NGỌC DẦN
8 289 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐẠI THÀNH
9 420 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI MINH CƯỜNG
10 421 CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN NAM