TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Ngành may )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Ngành may )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 77 CÔNG TY CP SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO MAXPORT
CEO: Nguyễn Tiến Phương MST: 1001104959 Ngành nghề: Ngành may
2 120 CÔNG TY TNHH MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG
CEO: Mai Đức Thuận MST: 0301339188 Ngành nghề: Ngành may
3 173 CÔNG TY CP MAY TIỀN TIẾN
CEO: Phạm Thị Dụ MST: 1200100067 Ngành nghề: Ngành may
4 223 CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI
CEO: Bùi Thế Kích MST: 3600506058 Ngành nghề: Ngành may
5 226 CÔNG TY CP X20
CEO: Hoàng Sỹ Tâm MST: 0100109339 Ngành nghề: Ngành may
6 332 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU
CEO: Võ Thị Phi Phương MST: 0309300048 Ngành nghề: Ngành may
7 375 CÔNG TY CP MAY SƠN HÀ
CEO: Phạm Huy Vệ MST: 0500436556 Ngành nghề: Ngành may
8 384 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT VƯƠNG
CEO: Phạm Thị Vượng MST: 0301737478 Ngành nghề: Ngành may
9 403 CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU
CEO: Lương Văn Thu MST: 2300102398 Ngành nghề: Ngành may