TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Ngành may )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Ngành may )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 42 CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC BÌNH DƯƠNG
CEO: Đang cập nhật MST: 3700769438 Ngành nghề: Ngành may
2 86 CÔNG TY CP X20
CEO: Hoàng Sỹ Tâm MST: 0100109339 Ngành nghề: Ngành may
3 171 CÔNG TY CP MAY VIỆT THẮNG
CEO: Đang cập nhật MST: 0304163091 Ngành nghề: Ngành may
4 203 CÔNG TY CP TEX-GIANG
CEO: Nguyễn Bảo Trân MST: 1200650663 Ngành nghề: Ngành may
5 246 CÔNG TY CP MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG
CEO: Đỗ Đình Định MST: 0900183772 Ngành nghề: Ngành may
6 281 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT VƯƠNG
CEO: Phạm Thị Vượng MST: 0301737478 Ngành nghề: Ngành may
7 313 CÔNG TY TNHH MTV 19-5, BỘ CÔNG AN
CEO: Phạm Hồng Phượng MST: 0100110126 Ngành nghề: Ngành may
8 323 CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU
CEO: Lương Văn Thu MST: 2300102398 Ngành nghề: Ngành may
9 402 TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN - CÔNG TY CP
CEO: Phạm Thị Phương Hoa MST: 0900108038 Ngành nghề: Ngành may
10 403 CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI
CEO: Đặng Văn Thái MST: 1000360205 Ngành nghề: Ngành may
11 408 CÔNG TY CP 26
CEO: Nguyễn Mạnh Hà MST: 0100108818 Ngành nghề: Ngành may
12 436 CÔNG TY CP MAY HỒ GƯƠM
CEO: Đang cập nhật MST: 0100100181 Ngành nghề: Ngành may