TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Ngân hàng, tài chính, chứng khoán )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Ngân hàng, tài chính, chứng khoán )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 130 VID PUBLIC BANK
CEO: Kong Chee Fire MST: 0100112733 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
2 416 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CEO: Đỗ Huy Hoài MST: 0101003060 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán