TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 21 CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG
2 27 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP PHÚ YÊN
3 49 CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH
4 90 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI
5 127 CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI
6 135 CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI NGỌC MAI
7 149 CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP BẠC LIÊU
8 166 CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG HẢI
9 181 CÔNG TY CP PETEC BÌNH ĐỊNH
10 213 CÔNG TY TNHH VINH THO
11 322 CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX SÀI GÒN
12 341 CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH
13 375 CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT
14 412 CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX