TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 12 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
2 17 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU
3 76 CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀ KHÁNH
4 82 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
5 89 CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX
6 103 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG MINH
7 129 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG NAI
8 134 CÔNG TY CP XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI
9 143 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NAM PHÚC
10 167 CÔNG TY CP NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
11 184 CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THANH HOÁ
12 200 CÔNG TY TNHH NHẤT MINH SƠN
13 206 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU
14 214 CÔNG TY TNHH HOÀNG HÀ
15 217 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN HIỆP
16 347 CÔNG TY CP XĂNG DẦU TỰ LỰC I
17 358 CÔNG TY TNHH HUY HỒNG
18 360 CÔNG TY TNHH THANH CHÂU PHÁT
19 374 CÔNG TY CP NHIÊN LIỆU TÂY ĐÔ
20 444 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HIỆP HÒA
21 488 CÔNG TY TNHH MTV KHÍ ĐỐT GIA ĐÌNH