TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Kinh doanh tổng hợp )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Kinh doanh tổng hợp )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 61 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HB
CEO: Huỳnh Bá Thăng Long MST: 0101056111 Ngành nghề: Kinh doanh tổng hợp
2 122 CÔNG TY CP NGUYỆT NGÀ
CEO: Nguyễn Văn Trung MST: 0106375217 Ngành nghề: Kinh doanh tổng hợp
3 133 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG
CEO: Nguyễn Thanh Xuân MST: 1600194461 Ngành nghề: Kinh doanh tổng hợp
4 175 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI THANH HOÁ
CEO: Lê Đức Huyến MST: 2800119738 Ngành nghề: Kinh doanh tổng hợp
5 220 CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MÊ KÔNG
CEO: Cao Thế Khang MST: 0300566678 Ngành nghề: Kinh doanh tổng hợp
6 221 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠII & XUẤT NHẬP KHẨU LONG AN
CEO: Vương Tấn Thọ MST: 1100564273 Ngành nghề: Kinh doanh tổng hợp
7 327 CÔNG TY CP INTIMEX VIỆT NAM
CEO: Nguyễn Thị Nga MST: 0100108039 Ngành nghề: Kinh doanh tổng hợp
8 450 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ
CEO: Bùi Thị Ngọc MST: 0101394777 Ngành nghề: Kinh doanh tổng hợp