TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Kinh doanh kim loại: sắt, thép, kim khí… )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Kinh doanh kim loại: sắt, thép, kim khí… )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 13 CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI
2 183 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-VẬT TƯ NAM HẢI
3 210 CÔNG TY TNHH TÔN THÉP VẠN ĐẠT THÀNH
4 215 CÔNG TY CP VĨNH THÀNH
5 230 CÔNG TY CP THÉP THÀNH ĐẠT
6 295 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN LỢI
7 315 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠNH HƯNG PHÁT
8 372 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI&SX THÉP KHÔNG RỈ THÁI THUẬN