TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Kinh doanh bất động sản )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Kinh doanh bất động sản )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 26 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM
CEO: Nguyễn Tâm Tiến MST: 0303543710 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
2 73 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ BỘ QUỐC PHÒNG
CEO: Nguyễn Ngọc Dũng MST: 0100385762 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
3 88 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ (HUD)
CEO: Nguyễn Đức Hùng MST: 0100106144 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
4 199 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC
CEO: Vũ Cương Quyết MST: 0104794967 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
5 221 CÔNG TY TNHH HẢI SƠN
CEO: Trịnh Văn Hải MST: 1100601422 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
6 298 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
CEO: Nguyễn Bá Sáng MST: 0311500196 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
7 300 CÔNG TY CP BITEXCO
CEO: Vũ Quang Hội MST: 0102274553 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
8 353 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VĨNH PHÚ
CEO: Lê Vĩnh Phước MST: 0304911244 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
9 389 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG LỘC PHÁT
CEO: Phạm Lê Tuấn MST: 0309140323 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
10 390 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
CEO: Trương Minh Thuận MST: 0302199864 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
11 396 CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN
CEO: Đang cập nhật MST: 0301042973 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
12 455 CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MBLAND
CEO: Lâm Thị Thúy MST: 0102631822 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
13 480 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA VŨNG TÀU
CEO: Đoàn Hữu Thuận MST: 3500444601 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
14 494 CÔNG TY CP ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
CEO: Trần Ngọc Thành MST: 0401414671 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
15 499 CÔNG TY CP KOSY
CEO: Nguyễn Việt Cường MST: 0102681319 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản