TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Khai thác và xử lý nước sạch )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Khai thác và xử lý nước sạch )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 2 CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
CEO: Nguyễn Bảo Vinh MST: 0100106225 Ngành nghề: Khai thác và xử lý nước sạch
2 45 CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
CEO: Trần Thanh Hoàng MST: 1600249791 Ngành nghề: Khai thác và xử lý nước sạch
3 81 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
CEO: Phạm Mạnh Đức MST: 0304797806 Ngành nghề: Khai thác và xử lý nước sạch
4 105 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CEO: Đang cập nhật MST: 3600259296 Ngành nghề: Khai thác và xử lý nước sạch
5 123 CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG
CEO: Đang cập nhật MST: 0200171274 Ngành nghề: Khai thác và xử lý nước sạch
6 178 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC
CEO: Hứa Trọng Nghi MST: 0304803601 Ngành nghề: Khai thác và xử lý nước sạch
7 394 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
CEO: Đang cập nhật MST: 0304789298 Ngành nghề: Khai thác và xử lý nước sạch
8 462 CÔNG TY TNHH NN MTV XÂY DỰNG VÀ CẤP NƯỚC TT HUẾ
CEO: Trương Công Nam MST: 3300101491 Ngành nghề: Khai thác và xử lý nước sạch
9 467 CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
10 468 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
CEO: Đang cập nhật MST: 0304806225 Ngành nghề: Khai thác và xử lý nước sạch
11 485 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
CEO: Đang cập nhật MST: 0304789925 Ngành nghề: Khai thác và xử lý nước sạch