TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Khai thác, kinh doanh than và hoạt động hỗ trợ )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Khai thác, kinh doanh than và hoạt động hỗ trợ )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 37 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẢU TRƯỜNG NGUYÊN
2 155 CÔNG TY TNHH XNK XĂNG DẦU ĐẠI NAM