TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Khai thác, kinh doanh than và hoạt động hỗ trợ )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Khai thác, kinh doanh than và hoạt động hỗ trợ )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 15 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN-THAN ĐÔNG BẮC
2 34 CÔNG TY CP THAN NÚI BÉO - VINACOMIN
3 41 CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN
4 44 CÔNG TY CP XNK THAN - VINACOMIN
5 46 CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
6 53 CÔNG TY TNHH MTV KHE SIM
7 59 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN & KINH DOANH THAN CẨM PHẢ
8 114 CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 45
9 137 CÔNG TY CP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ DỊCH VỤ - ITASCO