TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Khai khoáng khác và các hoạt động hỗ trợ )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Khai khoáng khác và các hoạt động hỗ trợ )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 98 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN BÒA
2 321 CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ HÒA