TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Khai khoáng khác và các hoạt động hỗ trợ )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Khai khoáng khác và các hoạt động hỗ trợ )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 215 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THÀNH THẮNG