TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 211 CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG THUẬN THÀNH
2 386 CÔNG TY CP ĐT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚ ĐIỀN