TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Hoạt động hỗ trợ xây dựng chuyên dụng )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Hoạt động hỗ trợ xây dựng chuyên dụng )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 38 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XI MĂNG
2 40 CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG
3 52 CÔNG TY CP LILAMA 10
4 60 CÔNG TY TNHH HAFELE VIỆT NAM
5 95 CÔNG TY CP BM WINDOWS
6 161 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC TMXD THIÊN TÂN
7 219 CÔNG TY TNHH HOÀNG NGHĨA
8 261 CÔNG TY TNHH THỊNH ĐỨC TIẾN
9 303 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH TOÀN
10 319 CÔNG TY CP KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ NGHỆ VIỆT
11 336 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ PHÁT
12 345 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI HÀ
13 364 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH VÂN
14 373 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÂN KHÁNH
15 420 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG FICO
16 430 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG& XÂY LẮP ĐIỆN THẾ MINH
17 439 CÔNG TY BACHY SOLETANCHE VIỆT NAM
18 457 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP TOÀ NHÀ THÔNG MINH
19 470 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNG
20 483 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH NAM THỊNH
21 491 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT