TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Hoạt động hỗ trợ xây dựng chuyên dụng )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Hoạt động hỗ trợ xây dựng chuyên dụng )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 34 CÔNG TY CP KINH DOANH XI MĂNG MIỀN BẮC
2 39 CÔNG TY TNHH T.MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI VIẾT HẢI
3 48 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG TÂM
4 59 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
5 92 CÔNG TY CP KỸ THUẬT SIGMA
6 100 CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
7 131 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH SƠN
8 160 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN ĐOÀN NHẤT
9 172 CÔNG TY TNHH HAWEE CƠ ĐIỆN
10 316 CÔNG TY PHÚC TIẾN - (TNHH)
11 339 CÔNG TY CP KỸ THƯƠNG THIÊN HOÀNG
12 371 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỊNH ĐẠT 888
13 379 CÔNG TY CP TM-DV ĐỨC TOÀN
14 388 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI HÀ
15 395 CÔNG TY CP BEEGREEN
16 443 CÔNG TY TNHH PHÚC HÀ
17 457 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG FICO
18 462 CÔNG TY CP THỊNH CƯỜNG