TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Hoạt động hỗ trợ vận tải, hậu cần, kho bãi )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Hoạt động hỗ trợ vận tải, hậu cần, kho bãi )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 84 CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
2 149 CÔNG TY CP CẢNG SÀI GÒN
3 189 CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM
4 265 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHO VẬN DEVYT
5 357 CÔNG TY TNHH MTV TIẾP VẬN GEMADEPT
6 359 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ÁNH SAO THIÊN
7 425 CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK
8 432 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TRƯỜNG THÀNH
9 436 CÔNG TY CP CẢNG NAM HẢI ĐÌNH VŨ
10 492 CÔNG TY CP ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI