TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Hoạt động hỗ trợ vận tải, hậu cần, kho bãi )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Hoạt động hỗ trợ vận tải, hậu cần, kho bãi )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 7 CÔNG TY CP CẢNG SÀI GÒN
2 71 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ CƠ KHÍ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HẢI PHÒNG
3 83 TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
4 89 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
5 117 CÔNG TY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
6 133 CÔNG TY CP ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG
7 163 CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI
8 164 TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC
9 176 CÔNG TY CP DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC
10 191 CÔNG TY TNHH DL THIÊN THANH
11 195 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ
12 205 CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG
13 283 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHO VẬN DEVYT
14 324 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN THẾ GIỚI
15 381 CÔNG TY CP QUỐC TẾ LOGISTICS HOÀNG HÀ
16 435 CÔNG TY CP CẢNG XANH VIP
17 472 CÔNG TY CỔ PHẦN VINH VÂN MINH VÂN
18 482 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU