TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Dịch vụ truyền thông, thông tin )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Dịch vụ truyền thông, thông tin )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 9 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC
CEO: Ngô Trọng Hiếu MST: 0102900049 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
2 197 CÔNG TY CP MISA
CEO: Đinh Thị Thúy MST: 0101243150 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
3 417 CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT
CEO: Thang Đức Thắng MST: 0305045911-001 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
4 452 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KT TRUYỀN THÔNG HTV