TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Dịch vụ truyền thông, thông tin )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Dịch vụ truyền thông, thông tin )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 79 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ADT
CEO: Đặng Huy Thắng MST: 0100905796 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
2 87 CÔNG TY CP QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG ĐẠI DƯƠNG XANH
CEO: Lê Thị Túy Nga MST: 0305494307 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
3 235 CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN CỘNG ĐỒNG VIỆT
CEO: Ngô Trung Lĩnh MST: 0305458683 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
4 305 CÔNG TY CP PHIM THIÊN NGÂN
CEO: Văn Chí Hùng MST: 0101595681 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
5 499 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI DƯƠNG PHONG
CEO: Mai Xuân Thọ MST: 0303729747 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin