TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Công nghiệp chế biến, chế tạo khác )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Công nghiệp chế biến, chế tạo khác )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 207 CÔNG TY CP XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TTT
2 299 CÔNG TY TNHH THÀNH PHÚ PHÁT
3 418 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
4 421 CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX
5 451 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LONG
6 456 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU
7 490 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH-CTCP