TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Công nghiệp chế biến, chế tạo khác )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Công nghiệp chế biến, chế tạo khác )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 29 CÔNG TY CP KÍNH NỔI CHU LAI - INDEVCO
2 247 CÔNG TY CP KỸ NGHỆ GỖ TIẾN ĐẠT
3 285 CÔNG TY CP CAO SU SÀI GÒN - KYMDAN
4 296 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN ĐA KAO
5 303 CÔNG TY CP GỖ MINH DƯƠNG
6 373 CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH LONG
7 497 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH