Trang chủ  »   Tin tức  »   Fredmund Malik và Peter Drucker

Fredmund Malik và Peter Drucker

Tầm quan trọng của mục đích và sứ mệnh

Tư duy đúng – Quản lý đúng: Chìa khóa của sự thành công

Syntegration – giải pháp mới trong Cuộc Chuyển đổi Vĩ đại thế kỉ 21

Làm thế nào để nhận ra “cái mới” trong cuộc Đại chuyển đổi?

Khi Công nghệ 4.0 gặp Tổ chức 2.0 (P2)

Khi Công nghệ 4.0 gặp Tổ chức 2.0 (P1)

Quyết định lí tính? (P2)

Điều gì tạo nên một nhà lãnh đạo?

Nhóm và làm việc theo nhóm

Các yếu tố của giá trị

Như thế nào mới là tiếp thị thành công?

Sự kiện

Lễ công bố bxh VNR500 - 2015

Thời gian: 12/01/2016

Địa điểm: Khách sạn REX, TP. Hồ Chí Minh

Lễ công bố bxh VNR500 - 2015

Thời gian: 12/01/2016

Địa điểm: Khách sạn REX, TP. Hồ Chí Minh