TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( TP. CầnThơ )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( TP. CầnThơ )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 18 CÔNG TY LIÊN DOANH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU GẠO
2 35 CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT CẦN THƠ
3 84 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 622
4 437 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CẦN THƠ